woensdag 23 januari 2013

Sfeer en ruimtelijke omgevingPesten is helaas op veel scholen aan de orde. Er bestaan verschillende strategieën en methoden om pestgedrag aan te pakken en de sfeer op school te verbeteren, de vormgeving van het schoolplein is er een van. Er is veel onderzoek verricht naar de samenhang tussen het gedrag van kinderen en de inrichting van het schoolplein. Zo kan pestgedrag op het schoolplein positief beïnvloed worden door het speelaanbod op het plein te verbeteren: Meer variatie in speelmogelijkheden resulteert in minder pesterijen.


Het aantal agressieve interacties neemt toe naarmate de ruimtelijke structuur vlakker is. Dat wil zeggen: hoe kaler het plein is, hoe meer agressie. Als er meer structuur is op een schoolplein, bijvoorbeeld door meer verschillende speelomgevingen die tot diversiteit in het spel uitnodigen, zal de agressie afnemen.

Klik hieronder voor meer informatie en voorbeelden.
Ook de drukte op een schoolplein is van invloed op het gedrag van kinderen. Hoe kleiner en voller een plein, hoe meer agressieve handelingen waarbij meerdere kinderen betrokken zijn. Als het plein groter en leger is zijn er weliswaar minder conflicten maar vinden de agressieve handelingen die er zijn meer plaats tussen twee kinderen. Deze laatstgenoemde conflicten duren in het algemeen langer dan de conflicten met meerdere kinderen. Als er letterlijk meer ruimte is, is er ook meer mogelijkheid om conflicten te ontwijken.

 

De aanwezigheid van planten heeft in het algemeen een goed effect op de sfeer op het schoolplein. Een groene, natuurlijke omgeving heeft invloed op de fysieke en psychologische gesteldheid van leerlingen en leerkrachten. Meer groen zorgt voor een verlaging van de bloeddruk, spierspanning en andere stresssymptomen. Bovendien biedt het de mogelijkheid om de natuur spelenderwijs te onderzoeken en zintuiglijke waarneming te stimuleren. 


 
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten