maandag 29 oktober 2012

Rustplekken

Een rustplek in de klas is in een reguliere school zelden aanwezig. Zelfs in kleuterklassen is een dergelijke plek geen vanzelfsprekendheid. Kinderen met een handicap hebben hier echter eerder behoefte aan. De compensatie van een handicap vraagt extra vaardigheden en energie en zo raakt een deel van deze kinderen sneller vermoeid. 
Klik hieronder voor inspirerende voorbeelden.
 

Het boek is uit!In 2012 verscheen het boek SAMEN! Passende huisvesting voor passend onderwijs.

Samen met de PO-Raad organiseerde fm-architecten een symposium over dit onderwerp in Den Haag. De animo was groot. De deelnemers vertegenwoordigden schoolbesturen en scholen gemeenten, adviseurs en ontwerpers uit het hele land. Het boek laat de betekenis van architectuur zien in het onderwijzen van kinderen met en zonder beperkingen. En wat erg duidelijk naar voren komt in het onderzoek is dat een gebouw waarin de behoeften van kinderen met beperking in acht genomen zijn alle kinderen ten goede komt. De discussies op het symposium draaiden al snel om het financiële aspect van passend onderwijs, een aspect dat enige inventiviteit in de bestaande geldstromen vereist en tot de conclusie moet leiden dat er meer mogelijk is dan je op het eerste gezicht zou denken.

Het boek is verkrijgbaar in de handel.

Vragen en opmerkingen aan de onderzoekers kunt u mailen naar: mail@fm-architecten.eu

Meer informatie over het symposium vindt u hier:

SAMEN! Passende huisvesting voor passend onderwijsDe nieuwe wetgeving ‘Passend onderwijs’ zal ongetwijfeld leiden tot een grotere verscheidenheid aan leerlingen op reguliere scholen en meer van de leerkrachten eisen. Maar welke eisen worden aan de huisvesting van de school gesteld? Hoe kan de school het veranderende onderwijs het beste faciliteren en een veilige en functionele omgeving bieden voor alle leerlingen?
Vragen en opmerkingen aan de onderzoekers kunt u mailen naar:
mail@fm-architecten.eu