woensdag 23 januari 2013

Sfeer en ruimtelijke omgevingPesten is helaas op veel scholen aan de orde. Er bestaan verschillende strategieën en methoden om pestgedrag aan te pakken en de sfeer op school te verbeteren, de vormgeving van het schoolplein is er een van. Er is veel onderzoek verricht naar de samenhang tussen het gedrag van kinderen en de inrichting van het schoolplein. Zo kan pestgedrag op het schoolplein positief beïnvloed worden door het speelaanbod op het plein te verbeteren: Meer variatie in speelmogelijkheden resulteert in minder pesterijen.


Het aantal agressieve interacties neemt toe naarmate de ruimtelijke structuur vlakker is. Dat wil zeggen: hoe kaler het plein is, hoe meer agressie. Als er meer structuur is op een schoolplein, bijvoorbeeld door meer verschillende speelomgevingen die tot diversiteit in het spel uitnodigen, zal de agressie afnemen.

Klik hieronder voor meer informatie en voorbeelden.